Bedrijfsvisie van A van Walen Consultancy BV

Wij zijn er stellig van overtuigd dat informatie en informatievoorziening steeds belangrijker worden voor bedrijven. Automatisering (ICT) speelt hierin reeds een aanzienlijke rol en deze rol zal steeds groter worden. Onder andere zal automatisering, met name Internet, steeds meer mogelijkheden gaan bieden om nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand te brengen.
Hiermee kan de concurrentie-positie van uw bedrijf aanzienlijk worden versterkt; Wil automatisering (ICT) zijn vruchten afwerpen dan moet dit wel op een goede wijze gebeuren.
Naar onze mening moeten daarbij de volgende punten goed in het oog worden gehouden:
  • Voordat met automatiseren wordt begonnen moet eerst duidelijk worden wat de werkelijke behoeften zijn en moeten de voor- en nadelen van oplossingen tegen elkaar worden afgewogen;
  • De realisatie van de automatisering moet goed worden gestuurd;
  • Invoering van automatisering moet gezien worden als een veranderingsproces;
  • Uw bedrijf dient zelf het voortouw en de verantwoordelijkheid te nemen voor de automatisering;


Gezien bovengenoemde punten speelt ons bureau voornamelijk een adviserende, begeleidende en ondersteunende rol. Ook realiseren wij zelf automatiseringscomponenten. Uit de praktijk weten wij dat er tussen automatiseerders die technisch gericht zijn en een bedrijf communicatieproblemen kunnen optreden waardoor men niet direct datgene krijgt wat men nodig heeft met als gevolg budget- en tijds-overschrijdingen. In onze werkwijze hebben wij deze risico’s expliciet afgedekt.

Wij stellen uw bedrijf centraal en streven naar resultaten waar u echt iets aan heeft!

Onze visie vindt zijn weerslag in onze producten/diensten en in onze werkwijze. Deze werkwijze alsmede een uitgebreide beschrijving van onze visie vindt u terug in ons bedrijfsprofiel. Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Nieuws

Uw data beveiligd met onze "Backup faciliteit"

Al vanaf € 69,-- per maand

DataWizardOne

De "DataWizard" voor al uw NAW conversies. Ook als programma beschikbaar